LOGO

Профил на

 • Hermes Solar
  Хермес Солар ООД
  • Company Хермес Солар ООД
  • City София
  • Country България
  • Телефонен номер +359 2 812 14 00
  • Уебсайт http://www.hermessolar.com
  Sun is the main source of life. Rapidly advancing mind and intellect of people contribute in new technologies. They lead to gain energy directly from the source and make life even better for humanity.
  In order to accomplish quality product that idea had to be developed without any compromise in a way that people will gain the maximum. It is a must to interact with high end technologies and implement them in production line. Providing that vision professionals with serious experience in the area materialized it in reality. We offer to the world photovoltaic panels – energy for life.
  We are Hermes Solar – The Bulgarian producer of PV panels. Achieving a vision in proper way is the most important process for us. Our work is set on particular goals:
  • Providing professional services in renewable energy sector
  • Distribution and development of solar technologies.
  • Environmental Protection
  • Fair and professional business approach to each.
  • Ensuring sustainable development
  • Customer Satisfaction
  We are looking forward to work with you.

  Contacts:
  Snejana Karova
  Director
  +359 893 607 860
  Dimitar Koparov
  Sales Manager
  +359 893 607 865

  Криеки възможности, невъобразими за човечеството до този момент, слънцето остава главният източник за живот. Търсейки тези скрити тайни, обществото навлезе във високо техноличен прогрес. Те водят до генериране на енергия директно от източника и подобряването на живота за хората.
  Нуждата от безкомромистно действие, доведе до разработването на качествен продукт. Доверие в процеси, след които хората ще извличат максимума. Задължително бе да се взаимодейства и приложат висок клас технологии в неспирна продуктовата линия. Професионалисти със сериозен опит в областта на фотоволтаиката мателиаризираха всичко това в реалност. Ние предлагаме на света високо качествени фотоволтаични панели – енергия за живот.
  Ние сме Хермес Солар – Българският производител на фотоволтаични панели с европейско качество и стандарт. Правилното достигане на целта, насочи работата ни към:
  – Предоставяне на професионални услуги в сферата на ВЕИ сектора
  – Разпространение и развитие на слънчеви технологии.
  – Опазване на околната среда
  – Честен и професионален бизнес подход към всеки.
  – Осигуряване на устойчиво развитие
  – Удовлетвореност на клиентите
  Работейки с нас получавате професионално отношение.

  За контакти:
  Снежана Карова
  Директор
  0893 607 860
  Димитър Копаров
  Мениджър отдел продажби
  0893 607 865
Facebook