LOGO

Клъстер БСА

cluster pic2 

06.03.2015

Процедура:

„Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  “Организиране на събития за представяне на клъстер „Българска соларна асоциация” в четири области – София, Пловдив, Бургас и Габрово”

Краен срок за подаване на оферти: 13.03.2015 г., 17.00 часа

Документи за сваляне

06.03.2015

Процедура:

„Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Дизайн, изработване и доставка на информационни материали” за клъстер "Българска соларна асоциация".

Краен срок за подаване на оферти: 13.03.2015 г., 17.00 часа.

Документи за сваляне

26.11.2014

ОБЯВА за подбор на персонал за длъжност "Ръководител звено връзки с обществеността.

Описание и
Изисквания:

Описание на длъжността:

Лицето ще изготвя прессъобщения, статии, публикации; ще бъде говорител на асоциацията, ще посещава от нейно име събития; ще участва в телевизионни и радио предавания, представяйки дейността на БСА, нейните цели, визия и стратегия за развитие. Лицето ще отговаря за организирането на семинари, конференции и други клъстерни събития.

Изисквания: Висше икономическо, техническо или хуманитарно образование.

Месторабота: Габрово

Моля при интерес, изпратете ваша автобиография на info(at)bsa.bg до 04.12.2014 г.

Facebook