LOGO

Фотоволтаично финансиране

       ok

               

              Инструменти за насърчаване на фотоволтаичния сектор в Европа

   Интересувате ли се от шаблон на правен договор за това как да се създаде система за колективно собствено потребление във Франция? Или от споразумение за закупуване на електроенергия във Великобритания? Или от ръководство за това, как да се създаде бизнес модел за споделено производство в Австрия? Или за спецификациите относно снабдяването на многофамилни сгради с фотоволтаична енергия в Германия? Или от ръководство за това, как да се финансират фотоволтаични проекти в Турция и Италия? Бихте ли искали да знаете, какво трябва да се промени в политиката, за да се увеличи делът на слънчевата енергия в Испания?

   Изследователският проект ,,Фотоволтаично финансиране’’ (PV Financing), финансиран от Европейската комисия  е публикувал всички тези резултати (на английски и на някои от националните езици) в Австрия, Германия, Франция, Италия, Испания, Турция и Великобритания. Тъй като нивото на подкрепа намалява в много страни, проектът има за цел да улесни изпълнението на фотоволтаични проекти, базирани на нови бизнес модели, като например за собствени нужди и за споразумения за закупуване на енергия. Проектът има за цел да помогне на заинтересованите страни от шест специфични сегмента на приложения:  еднофамилни къщи, жилища с множество обитатели, търговски центрове, офис сгради, учебни сгради и индустриални паркове.

   Развитието на тези бизнес модели ще бъде възможно в стабилна финансова среда за инвеститори и банки. Проекта цели да разбере очакванията на тези ключови играчи и намали риска за иновативни фотоволтаични проекти. Партньорите по проекта определиха най-подходящите схеми за финансиране, въз основа на много интервюта, проведени за всяка страна и всеки ключов бизнес модел.

   Резултатите от проекта са на базата на седем страни: Германия, Франция, Италия, Австрия, Испания, Великобритания и Турция. Някои от резултатите, като Европейски насоки за изпълнения и Европейската консултативна книга са предназначени да се прилагат в целия ЕС, където могат да бъдат взети ключови уроци за развитието на фотоволтаичния сектор в европейските страни. Основните резултати от проекта могат да бъдат изтеглени от: http://www.pv-financing.eu/

Facebook