LOGO

Цели

goal1Да се обединят усилията на членовете и инвеститорите, техните знания и опит в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични централи, както и малки и средни електрически централи от други възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия;

 

protection2Представителство и защита на общите интереси на членовете пред държавни и общински институции, както и пред електроразпределителните и електропреносните дружества;

 

supportПодпомагане дейността на инвеститорите в производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници и развитие на инвестиционните процеси в сферата на изграждане и експлоатация на малки и средни фотоволтаични централи;

 

handshakeИзграждане на местни, регионални и международни партньорства за развитие;

 

step up3Подобряване на бизнес климата в областта на добива на екологично чиста електроенергия от възобновяеми енергийни източници и популяризиране на използването й и внедряване в бита;

 

new forestОпазване на околната среда и намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата чрез подпомагане на развитието на възобновяеми енергийни източници;

 

pvСъздаване на благоприятни условия за развитие на фотоволтаичната индустрия в България, което ще увеличи професионалния опит и конкурентоспособността на българските компании и ще създаде условия за откриване на нови работни места за работници и специалисти;

 

infrastructure.jpgСъдействие за подобряване на енергийната инфраструктура и децентрализиране на електропроизводството;

 

gearПодпомагане на процеса на интеграция с европейското законодателство, популяризиране и утвърждаване на добрите практики в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници;

 

scaleРазработване на анализи, стратегии, методики, ръководства, технически, стандартизационни и други документи, включително предложения за промени на нормативната уредба, проучвания, измервания на качество и други дейности в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници;

 

forumОрганизиране на форуми, семинари, конференции и курсове за обмяна на опит, идеи и информация в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични електрически централи и електрически централи от други възобновяеми енергийни източници.

Facebook