LOGO

Мисия

Соларната индустрията е изправена пред огромни предизвикателства през последните няколко години, но сега, ние вярваме, че е на ръба на огромна възможност.

Нашата мисия е да вложим всички усилия, за да се утвърди соларната енергия като водещ източник на възобновяема енергия в България. Ние насърчаваме развитието и прилагането на фотоволтаична енергия чрез обмен на информация, премахване на пазарните и административни бариери, укрепване на промишлеността и образоването на обществеността за ползите от слънчевата енергия. По време на този процес, БСА ще играе своята роля на информационен портал за професионалистите в индустрията, политиците, медиите и широката общественост, като вдъхновява хиляди хора да подкрепят и приемат развитието на соларните технологии.

БСА подпомага своите членове в развитието на соларен бизнес в страната и съдейства за решаването на проблеми както на отделните компании, така и в глобален аспект. Асоциацията е посветена в насърчаване на потребителите на слънчеви и други възобновяеми енергийни източници.  Резултатът е по-малко внос на енергия, по-малко използване на изкопаеми горива, повече „зелени” работни места, по-ниски вредни емисии – нова икономика за благото на България и глобалната околна среда.

БСА ще работи усилено, за да направи фотоволтаичната енергия един от основните и значителни източници на енергия и ще играе важна роля в подкрепа на соларната индустрия, за да доведе до слънчевата революция, която всички ние искаме!

Facebook