LOGO

Global market until 2013

Младежи от Бургас се учат на енергийна ефективност в клуб „Енергия и околна среда” и „Еко клуб ВЕИ” 

2

Три бургаски училища – СОУ „Петко Росен”, ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и СОУ с хуманитарно-естетически профил „Св. Св. Кирил и Методий“ работят по проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”. Те са създали свои клубове, за да участват активно в собственото си образование и в разработването и прилагането на местната политика за енергийна ефективност. Ръководителите им са преподаватели от съответните училища, подпомагани от експерти от фондация „Евро-перспективи“. Неправителствената организация изпълнява проекта в партньорство с ENSI – Energy Saving International AS, Норвегия. Финансирането е по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е създаването на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България.

Бургаските младежи са част от 13 подобни училищни формирования, създадени от началото на 2014 г. досега в София, Бургас, Балчик, Ихтиман и с. Вакарел. Всеки от училищните клубове е преминал през обучителна програма по всички ключови въпроси на устойчивата енергия и изменението на климата и е разработил свой собствен план за действие – от залесяване до енергиен мониторинг на училищните сгради, от образователни кампании до практически мерки за пестене на електричество и вода и придвижване с велосипед, които дейности ще допринасят за опазването на природата. В момента повече от 300 ученика – членове на клубовете прилагат конкретните мерки от своите планове.

Клуб „Енергия и околна среда” при СОУ „Петко Росен”, Бургас, залага на подмяна на оборудването в санитарните възли. Вече са закупени 6 нови моноблока. На „Еко клуб ВЕИ” при ПГЕЕ „Константин Фотинов“, Бургас бяха подсигурени сензори и автоматични кранове за вода.

Клуб „Еко спасители” при 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, София, вече има закупени два велосипеда. В своя план от дейности те са заложили „Ден на велосипедите”, в който ще се придвижват с колела до училище, вместо да бъдат докарвани с автомобили от родителите си. Това ще допринесе за намаляване на вредните емисии, изхвърляни във въздуха.

За нуждите на клуб „Устойчиво бъдеще” при 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”, София, е закупено LED осветление за подмяна на остарели луминесцентни лампи в една от стаите на училището.

Клуб “Energy.bg” при ОУ “Димчо Дебелянов”, Ихтиман получи своите сензори за осветление и енергоспестяващ училищен звънец.

Клуб „Зелено училище” при 103 ОУ „Васил Левски” София, закупи ПВЦ прозорец за подмяна.

Членове на клуб „Бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”, Ихтиман, се срещнаха с г-н Петър Пандезов – мениджър продажби в „СънСЪРВИЗ” ЕООД. Компанията е специализирана за дизайн, изграждане и поддържане на фотоволтаични системи. Той запозна учениците с ползите от използването на „зелена енергия“, тъй като биогоривата и възобновяемите енергийни източници са бъдещето.

Клуб „Мисли в зелено“ при СОУ „Христо Ботев“ в Балчик посетиха инсталацията за производство на биогаз „Перпетуум мобиле БГ” АД. Посещението бе организирано от ръководителя на Клуба г-жа Таня Давидкова и експерта от ФЕП г-н Тодор Тонев. Целта на посещението бе учениците да се запознаят с ползите, предимствата и технологията за производство на биогаз.

*Цялата статия четете в: На брега

*Изображение: EPIA

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook