LOGO

BSA logo

Във връзка с COVID -19 

0

Уважаеми членове и приятели на Българска соларна асоциация, На проведено онлайн заседание на УС на БСА се взе единодушно решение, предвид превенция и взетите мерки от правителството, във връзка с COVID -19, ОС на БСА, което бе насрочено за 21.03.2020г. да бъде отложено за неопределено време.

УС на БСА ще ви информира своевременно за новата дата на ОС.


Facebook